Trasy


Przedstawiamy Państwu kilka najpopularniejszych szlaków kajakowych na rzece Barycz.

Barycz – do spływania nadaje się od miejscowości Odolanów w woj. Wielkopolskim aż do ujścia do Odry w okolicy Szlichtyngowej. Na całej swej długości jest rzeką powolną ,z licznymi jazami i tamami wymuszającymi przenoski. W okresie suszy zdarzają się niedobory wody. Na drodze napotykamy na budowle hydrotechniczne z minionych wieków. Do najciekawszych należą m.in Jaz Bolko zwany Białą Tamą – jeden z dwóch w Polsce jazów wałowych.

1.Odolanów – Potasznia Długość – 16 km, czas płynięcia – ok. 4 godz.

Start w miejscowości Odolanów w woj. Wielkopolskim. W mieście godne obejrzenia są następujące obiekty: drewniany kościół p.w. św. Barbary z XVIII w , kościół parafialny św. Marcina z XVIII w z rzeźbami Pawła Brylińskiego, park Natury z obserwatorium astronomicznym. Dogodne miejsce wodowania przy kładce dla pieszych, naprzeciwko dworca kolejowego. Rzeka początkowo płynie uregulowanym, wąskim korytem wśród łąk, za Wróblińcem wpływa w obszary leśne, które powoli ustępują miejsca łąkom. Na trasie napotykamy dwa jazy okresowo zamykane, oraz jeden nadający się do spłynięcia.

2.Potasznia – Milicz Długość – 14 km, czas płynięcia – ok. 4 godz.

Przy moście pomost do wodowania kajaków, na przyległej do rzeki łące możliwość rozbicia namiotów- po uzyskaniu zgody właściciela.. W odległości 3,5 km zameczek myśliwski Hubertówka- możliwość noclegu, wyżywienia, jazdy konnej. Rzeka płynie leniwie wśród łąk, towarzyszą nam łany grążeli żółtych – rośliny chronionej. Przepływamy obok pozostałości po moście dawnej kolejki wąskotorowej, następnie na drodze napotykamy jaz – możliwy do przepłynięcia lub wymagana jest przenoska. Przepływamy przez wioskę Lelików i wpływamy w tereny leśne. Rzeka rozszerza się i zwalnia- dopływamy do Jazu Bolko, zwanego Białą Tamą. Jest to jeden z dwóch w Polsce jazów wałowych. Za jazem do Baryczy wpływa Polska Woda. Kolejny most to już miejscowość Nowe Grodzisko. Dopływ z lewej strony informuje – rzeka Prądnia zwana Brandą. Rzeka ponownie spowalnia, zbliżamy się do jazu w Sławoszowicach. Wysiadamy w pobliżu stanicy wędkarskiej PZW koła w Miliczu. Za zgodą władz koła możliwa jest biesiada pod zadaszeniem, skorzystanie z ogniska lub grilla.

3.Nowe Grodzisko – Sławoszowice. 6.5 km , czas płynięcia 1.5 godz

Przy moście w Nowym Grodzisku (Nowy Zamek) pomost do wodowania kajaków.

Najpiękniejsza z tras i najmniej wymagająca .Polecam dla tych ,którzy pierwszy raz.

Tam zawsze jest woda.

4. Milicz – Sułów Długość – 10 km, czas płynięcia – ok. 3 godz.

Podziwiamy zabytki Milicza – kościół Łaski z XVIII w., ruiny XIV- wiecznego zamku książąt oleśnickich, pałac Maltzanów z pocz. XVIII w. Wodowanie może się odbywać za jazem w Sławoszowicach lub w centrum Milicza , przy moście na ul.Krotoszyńskiej lub w parku przy Technikum Leśnym . W tych przypadkach do wodowania służą pomosty. Opływamy park w Miliczu- jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku parków w stylu angielskim. Za mostem na ul. Sułowskiej wypływ wody z oczyszczalni ścieków. Kilkaset metrów dalej Ostoja koników polskich- można wysiąść z kajaków i podziwiać te piękne zwierzęta. Możliwość rozbicia namiotów wśród stawów i koników. Rzeka meandruje wśród łąk i lasów. Na  lewym brzegu pomost- znak, że dopłynęliśmy do grodziska Kaszowo- można odpocząć pod wiatą, rozpalić ognisko w przygotowanym przez nadleśnictwo Milicz miejscu. Rzeka płynie coraz wolniej – dopływamy do jazu Sułów. Przy jazie , w licznych ośrodkach wypoczynkowych możliwość skorzystania z noclegu, rozbicia namiotów i wyżywienia. Miejscowość Sułów kusi zabytkami -barokowym pałacem- jednym z pierwszych na Dolnym Śląsku w tym stylu, kościołami z muru pruskiego: Matki Boskiej Częstochowskiej zbudowanym na planie ośmiokąta i Św. Apostołów Piotra i Pawła na planie krzyża łacińskiego, tzw. Domem polskim , w którym zatrzymał się w 1831r Juliusz Słowacki w czasie swej podróży do Wrocławia.

5.Sułów – Żmigród Długość – 21 km, czas płynięcia – ok. 5 godz.

Start za jazem w Sułowie. Opływamy ośrodki wypoczynkowe, na prawym brzegu pojawiają się zabudowania letniskowe- jesteśmy w miejscowości Łąki. Rzeka wkracza na tereny leśne. Dopływamy do Tamy Göringa – konieczna przenoska. Za jazem płyniemy nadal wśród lasów aż do miejscowości Biedaszkowo – możliwość skorzystania z wyżywienia w pobliskim barze. Lasy stopniowo ustępują miejsca łąkom i pastwiskom, przed nami jaz Osiek – ewentualnie do spłynięcia. Dopływamy do Żmigrodu. Przy odrestaurowanych ruinach pałacu Hatzfeldtów usytuowany jest pomost dla kajakarzy. Oprócz ruin pałacu, w Żmigrodzie warte obejrzenia są: renesansowa wieża mieszkalna, oranżeria pałacowa zaprojektowana przez C.G. Langhansa, park pałacowy, gotycko- manierystyczny kościół p.w. św. Trójcy.